Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

MedFuture

Vezi Harta

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Informatii generale

Denumire proiect

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare integrată pentru medicină avansată şi medicină translaţională în vederea creşterii competitivităţii ştiinţifice la nivel internaţional în domeniile pentru sănătate.

Acronim proiect

MEDFUTURE

BENEFICIAR

Universitatea de Medicina si Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca,
str. Victor Babes nr. 8, Cluj Napoca, jud. Cluj
tel. 0264 – 597256 fax. 0264 – 594289
E-mail: rectoratumf@umfcluj.ro

DIRECTOR PROIECT: Prof. Dr. Alexandru Irimie

DURATA PROIECTULUI: 17 luni, cu începere de la data de 13.03.2014

VALOAREA TOTALĂ: 37.150.572,33 lei

PREZENTARE BENEFICIAR

Universitatea de Medicina si Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca este cea mai veche institutție de învățământ superior cu profil medical din Transilvania, avâand rădăcinile în domeniul educației încă de acum 5 secole, și una dintre cele mai apreciate din țară. În clasamentul publicațiilor științifice ocupă primul loc în țară în anul 2012 raportat la stafful academic și valoare în puncte de factor de impact în reviste ISI. Încă de la înființarea sa, în 1919, activitatea de educație, învățământ și cea de cercetare s-au întrepătruns, prin intermediul unor mari personalități precum Iuliu Hațieganu, Victor Papilian, Iuliu Moldovan, Erwin Popper, Octavian Fodor.

În prezent, UMF Cluj-Napoca promovează și susține cercetarea științifică de vârf, cât și formarea în universitate pentru o carieră în cercetare. Ilustrative pentru activitatea de cercetare sunt numărul mare de proiecte câștigate, unele deja finalizate, altele aflate în derulare. Până în anul 2012 s-au câștigat peste 300 de proiecte în care UMF Cluj-Napoca a fost contractor, prin diverse linii de finanțare ce funcționează în cadrul PNCDI I și PNCDI II, programe europene și internaționale. O contribuție însemnată în dezvoltarea activității de cercetare a avut-o și colaborarea Facultății de Farmacie cu diverse companii private, locale, naționale sau internaționale (Terapia S.A, S.C. Farmacom S.A., Boots CO. Anglia, Pfizer, Eli Lilly). De asemenea colaborarea cu clinicile universitare a permis accesul la domeniile cercetării clinice, creîndu-se astfel posibilitatea conturării conceptului de cercetare translațională la nivelul universității. În ultimii ani și, in mod special în 2012, UMF Cluj-Napoca a derulat multiple proiecte cu finanțare națională, proiecte cu finanțare internațională și/sau europeană, proiecte cu finanțare din fonduri structurale. Aceste proiecte au ca principali indicatori de rezultat, realizarea de publicații în jurnale ISI cu factor de impact și un numar ridicat de citări și, de asemena, brevete de invenție la nivel național sau european. Astfel în ultimii 4 ani UMF Iuliu Hațieganu a acumulat peste 2000 de puncte de factor de impact din aproape 1000 de publicații ISI, cu un salt major de la situația din 2007 când UMF avea doar 27 publicații ISI.

Dacă în anul 2007 UMF Cluj-Napoca ocupă doar locul 3 între Universitățile cu profil medical la articole publicate si citate (cf. www.ad-astra.ro), situație explicabilă măcar parțial prin dotarea insuficienta si neconforma cu standardele internaționale actuale pentru cercetarea științifica din domeniul medical, în 2012, UMF Cluj-Napoca ocupa locul 1, cu 321 publicatii in Web of Science.

PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare integrată pentru medicină avansată şi medicină translaţională în vederea creşterii competitivităţii ştiinţifice la nivel internaţional în domeniile pentru sănătate” se axează pe domeniul sănătate, MEDICINĂ TRANSLAȚIONALĂ şi promovează dezvoltarea şi aplicarea unor noi tehnologii în imagistica moleculară și funcțională, proteomică, metabolomica, medicină experimentală avansata pentru terapii personalizate și studii clinice pentru farmacogenomică și farmacoproteomică, ce vor furniza noi concepte, abordări şi generareea de baze de date necesare în designul unor terapii specifice bazate pe identificarea mecanismelor moleculare şi a căilor de semnalizare în alterarea genomului şi dobandirea fenomului* specific diferitelor patologii.

*fenomul defineste totalitatea fenotipurilor dobandite la nivel celuar, tisular ca urmare a alterarii genomului si proteomului pentru fieare specie.

Laboratoarele care vor functiona in cadrul centrului MedFUTURE vor fi organizate pe baza unei structuri departamentale. Principalele departamente din cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI PENTRU MEDICINĂ AVANSATĂ sunt:

» Departamentul Proteomică/ Metabolomică
» Departamentul de BioNanoScopie si Analiză structurală și funcțională ( imagistica moleculara si functionala)
» Departamentul Biobaza - pentru şoareci transgenici şi nuzi/ laboratoarele de chirurgie experimentala
» Departamentul Studii Clinice / terapii celulare


Echipamentele propuse spre achizitionare sunt dintre cele mai moderne existente pe piata. Pentru a oferi noi posibilitati de investigare si caracterizare, design-ul echipamentelor care se intentioneaza a fi cumparate este unul complet nou, nexistind echipamente de acest tip in productia de serie. S- a optat pentru achizitionarea a doua dintre echipamente cu caracter de unicitate la acest moment in Romania si chiar si in Europa Centrala si de Est. Astfel spectrometrul Raman de ultima generatie va fi integrat alaturi de un microscop de forta atomica care la randul sau va fi instalat pe un microscop optic inversat reusindu-se astfel sa se obtina informatii complementare atat prin spectroscopie Raman cat si prin microscopie optica sau de forta atomica de pe acelasi specimen. Microscopul electronic prin scanare va dispune de un modul EDX si de un dispozitiv de Cryopreparare a probelor. In acest fel vor putea fi realizate imagini topografice avand o rezolutie de ordinul a cativa nanometri dar in acelasi timp vor putea fi obtinute si informatii legate de structura esantioanelor investigate folosind capacitatile modulului EDX. Specimenele vor fi preparate in-situ cu ajutorul modulului de Cryofractura existent.

OBIECTIVE

Prin proiectul MedFUTURE se dorește crearea si dezvoltarea in cadrul UMF Cluj-Napoca a unei infrastructuri de cercetare integrata pentru medicina avansata si medicina translatională in vederea cresterii competitivitatii stiintifice la nivel international in domeniile pentru sanatate, un CENTRU DE CERCETARE de inalta performanta in domeniul medicinii avansate, crearea si dezvoltarea unor noi concepte la nivel molecular pentru intelegerea mecanismelor ce duc la aparitia unor boli precum si la identificarea unor tratamente personalizate adaptate genotipului pacientului, utilizand tehnologii state of the art si metode minim invazive. Acest proiect face parte din strategia de cercetare - dezvoltare institutionala pe termen scurt si mediu (conform Strategiei de Cercetare si a Planului Strategic al UMF 2012- 2016), cercetarea stiintifica de inalta performanta si posibilitatea transferului rezultatelor cercetarii in domeniul industrial – privat, reprezentand o prioritate in aceasta strategie.

Proiectul MedFUTURE contribuie la realizarea obiectivelor Operaţiunii 2.2.1 a axei prioritare 2, astfel:

» Prin înființarea acestui centru, va crește capacitatea de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de C-D, inclusiv a nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional. prin formarea unei noi structuri de cercetare care va asigura un cadru instituţional şi o infrastructură de cea mai înaltă calitate pentru desfăşurarea de proiecte de cercetare performante în arii de maxim interes. Acestea vor permite crearea de consorţii naţionale şi/sau europene de cercetare, de reţele sau poli de excelenţă sau de parteneriate public-private.
  Prin crearea unei infrastructuri performante, interdisciplinare, la nivelul regiunii NV, vor fi concentrate resurse umane de o înaltă calificare (staff academic, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi în medicină şi alte domenii interdisciplinare, formaţi în instituţii de prestigiu din regiune sau la nivel european sau internațional) ceea ce va duce la: a. creșterea gradului de participare în proiecte de cercetare (naţionale, europene şi internaţionale); b. creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării biomedicale din Romania, c. crearea de consorţii naţionale şi/sau europene de cercetare, de reţele sau poli de excelenţă, d. parteneriate public-private.

» Laboratoarele propuse a fi realizate prin implementarea proiectului, dotate cu echipamente de ultima generatie , reunite într-o infrastructură la standarde europene si internationale (conform EMBL- European Molecular Biology Laboratory structura europeana prioritara in doemniu pentru Orizont 2020), prin activitatea specialiștilor și cercetătorilor creează premisele îmbunătățirii calităţii şi eficienţei activităţii de C-D desfăşurate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, astfel fiind stimulată oferta de servicii performante pentru întreprinderi care sunt in relatie cu activitati de dezvoltare inovatoare in domeniul medicina si domenii conexe.

  În acest sens, MedFUTURE va îndeplini toate criteriile solicitate prin cele mai riguroase standarde (spre exemplu GLP (Good Laboratory Practice) si GMP (Good Manufacturing Practice)) si va deveni un centru de importanță majoră pentru:
  » Companiile farmaceutice (teste si studii laborator, inclusiv pentru derularea studiilor preclinice de faza I și II pe animale de linie pură, șoareci nuzi și /sau șoareci transgenici knock out sau knock down).
  » Instituții publice sau private pentru diverse analize la nivel molecular prin imagistică moleculară și funcțională, studii de proteomică pentru descoperirea de noi compuși terapeutici, studii pentru terapii celulare personalizate.
  » Orice agent economic de profil medical, inclusiv laboratoare de analize si spitale, clinici private, prin utilizarea serviciilor de inalta calitate generate de noua infrastructură „state of the art” creata.

» Centrul de cercetare propus prin proiect, prin infrastructura, dotările si tradiția Universității în domeniul cercetării medicale va asigura dezvoltarea unui mediu de cercetare şi educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific, fiind astfel create premise propice pentru atragerea de specialişti din străinătate şi a tinerilor cercetători în instituţiile C-D publice din România.

Acest obiectiv al prezentului apel de proiecte va fi realizat inclusiv prin încheierea de parteneriate la nivel național și european, prin inițierea de schimburi de cercetători și specialiști. Astfel se crează premisele atragerii unui flux continuu de specialiști și cercetători din țară și din străinătate, contribuindu-se astfel la largirea sferei de cunoștințe și competențe din domeniul cercetării medicale disponibile atât la nivel regional, cât și la nivel național. Un accent deosebit va fi pus pe atragerea tinerilor specialiști și cercetători, inclusiv prin programe masterale și doctorale, dar și prin programe de schimburi de experiență și resurse umane.

ECHIPA

Personalul echipei de management

Nr. crt.   Nume şi prenume Funcţia ocupată în proiect
1.    Irimie Alexandru Director de proiect
2. Neagoe Ioana Cornelia Stanca  Director Științific - comunicare
3. Corpodean Silviu Ionuc Director Tehnic
4. Tecar Flavia Sorina Responsabil financiar
5. Budai Ioan / Albu Nicoleta  Responsabil achiziții

ACTIVITATI

CALENDARUL ACTIVITATILOR

Crt.

Activitate

De la….

(nr lună de la începerea proiectului)

Pana la….

(nr lună de la începerea proiectului)

1

Proiectare

1

7

1.1

Intocmire documentatie DTAC

1

7

1.2.

Intocmire PT toate specialitatile

1

7

1.3.

Obtinere C.U.

1

7

2.

Lucrări construcție clădire

2

17

2.1.

Procedura de achizitie lucrari de constructie

2

7

2.2

Constructie imobil

7

17

2.2.1

Organizarea de santier

7

7

2.2.2

Excavatii la fundatii

8

8

2.2.3

Lucrari de structura si inchideri

9

16

2.2.4

Lucrari de instalatii

9

16

2.2.5

Finisaje

11

17

2.2.6

Amenajari exterioare

15

17

2.2.7

Receptie la terminarea lucrarilor

17

17

2.3

Darea în folosință

16

17

3

Achizitie dotari (echipamente IT si pentru comunicatii, instalatii echipamente, mobilier laborator, dotari PSI)

2

17

3.1

Procedura de achizitie

2

7

3.2

Livrare instalare, punere in functiune si instruire personal

15

17

4

Achizitie servicii

1

17

4.1

Achizitie servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier

1

17

4.1.1

Procedura de achizitie publica a serviciilor

2

5

4.1.2

Derulare contract: verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii, receptie servicii

2

17

4.2

Achizitie servicii de asistenta tehnica- audit financiar şi verificare

13

17

4.2.1

Procedura de achizitie publica a serviciilor

13

15

4.2.2

Derulare contract, receptie servicii

15

17

4.3

Achizitii servicii de consultanta si expertiza (în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie, precum şi recepţia lucrărilor)

1

17

4.3.1

Procedura de achiziţie publică a serviciilor

1

2

4.3.2

Derulare contract, receptie servicii

2

17

5

Informare si publicitate pentru proiect (conf.detalierii de la cap.2.14)

1

17

5.1

Procedura de achiziţie a serviciilor

1

1

5.2

Derulare contract, receptie servicii.

1

17

6

Managementul proiectului

1

17

Rezultate Anticipate

1.

Proiectare

1 DTAC / 1 PT / 1 certificat de urbanism

1.1

contract de executie lucrari semnat

Documentatie DTAC realizata si semnata

1.2.

Intocmire PT toate specialitatile

1 proiect tehnic realizat

1.3.

Obtinere CU

1 certificat de urbanism obtinut

2.

Lucrari constructie cladire

1 contract de executie lucrari semnat, 1 centru de cercetare construit

2.1

Procedura de achizitie lucrari de constructie

1 contract de executie lucrari semnat

2.2

Constructie imobil

1 centru de cercetare construit

2.3

Darea in folosinta

1 Proces-verbal de punere in functiune si dare in folosinta pentru 1 centru de cercetare operational

3

Achiziție dotari (echipamente IT si pentru comunicatii, instalatii echipamente, mobilier laborator, dotari PSI)

318 echipamente de cercetare, inclusiv mobilier achizitionate, din care

8 echipamente peste 100.000 euro achizitionate

3.1

Procedura de achizitie

Documentatie de achizitie, contracte de livrare

3.2

Livrare, instalare, punere in functiune si instruire personal

Procese verbale de livrare si punere in functiune, sesiuni de instruire personal

4

Achizitie servicii

 

4.1

Achizitie servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier

Contracte dirigentie santier, lucrari constructii-instalatii realizate in conformitate cu normele legale

4.2

Achizitie servicii de asistenta tehnica audit financiar şi verificare

1 contract de audit, 1 raport independent de audit

4.3

Achizitii servicii de consultanta si expertiza (în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie, precum şi recepţia lucrărilor)

1 contract servicii consultanta

5

Informare si publicitate pentru proiect

contracte de servicii, plan diseminare, pagina web conferinte, comunicate presa, materiale publicitare

5.1

Procedura de achizitie a serviciilor

Contracte de servicii semnate

 

5.2

Derulare contracte, receptie servicii

Plan (strategie) de diseminare, precum şi pagina WEB, comunicate de presă, afişe, pliante, brosuri, panotaj

6

Managementul proiectului

1 proiect de investitii implementat cu succes

 

Indicatori

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Indicatori de realizare

 

Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr)

0

0

Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)

0

13

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr)

0

7

Suprafaţă modernizată/construită (metri pătraţi) – S desfasurata

0

2.250

Total echipamente CD achizitionate pe proiect (numar)

0

147

Indicatori de rezultat

 

Locuri de munca create în CD datorită proiectului (număr)

0

25

Contribuţia privată (eligibilă şi neeligibilă) a solicitantului la proiect (Lei)

0

0

Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura (număr / an) – in 3 ani de la finalizarea implementarii

0

4

Intreprinderi care beneficiaza de serviciile infrastucturii – in 3 ani de la finalizarea implementarii

0

5

Numar de proiecte de cercetare nationale

0

2

Evenimente

» Conferinta de deschidere a proiectului

» Stiri in presa scrisa:

- CityNews.ro

MonitorulCj.ro

- Adevarul.ro

» Stadiul lucrarilor de constructie MedFUTURE

» Deschiderea oficiala a Centrului de Cercetari pentru Medicina Avansata MedFUTURE 

» Conferinta de incheiere a proiectului

INFORMATII UTILE

   Echipamentele pot fi consultate accesand urmatorul link

   Prezentarea Centrului se regaseste la link-ul urmator

Contact